VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER): budoucnost fúzní energie?

Hledíme-li do budoucnosti a hledáme zdroj energie, který by dokázal uspokojit potřeby člověka, mohla by být jednou z možností fúzní energie. A jedním z projektů, který tuto energii zkoumá a vyvíjí, je Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER).

Nejprve si vysvětlime, co je fúze. Jedná se o proces, při němž se dvě lehké jádra (typicky izotopy vodíku - deuterium a tritium) spojí a vytvoří těžší jádro. Přitom se uvolní velké množství energie, která může být využita k výrobě elektřiny. Tento proces probíhá přirozeně na Slunci a dalších hvězdách, ale na Zemi je nutné ho uměle vyvolat a udržet.

ITER je projekt, který je společným úsilím 35 zemí včetně Evropské unie, USA, Ruska a Číny. Jeho cílem je vybudovat experimentální termonukleární reaktor, který bude schopen udržet fúzní proces po dostatečně dlouhou dobu a vyvinout tak dostatečné množství energie. Reaktor bude mít spirálovitý tvar a bude se nacházet ve Francii v blízkosti města Marseille.

Díky fúzní energii by se mohly vyřešit mnohé ekologické problémy současného světa. Fúzní reaktory nevytváří skoro žádné emise CO2 a jejich palivo - deuterium a tritium - jsou zdroje vody, které jsou dostupné při správné úpravě. Navíc je tato energie bezpečná, protože v případě, že dojde k jakýmkoliv poruchám, fúzní reaktor samočinně zastaví proces.

ITER by tak mohl být klíčovým krokem k získání čisté a prakticky nevyčerpatelné energie. Nicméně, projekt je spojen s velkými náklady - předpokládané náklady na výstavbu a provoz ITERu se jedou na miliardy eur. Proto se na projektu podílejí celé země světa, aby se náklady a rizika rozdělily mezi všechny zúčastněné strany.

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor zkrátka přináší naději budoucnosti fúzní energie. Pokud se projekt podaří uskutečnit, mohou být plány na výstavbu větších, komerčních fúzních reaktorů, které by mohly pomoci při řešení světových energetických potřeb.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®