VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Průmyslové energetické auditování: Zvyšování energetické efektivity průmyslových podniků v České republice

Průmyslové energetické auditování: Zvyšování energetické efektivity průmyslových podniků v České republice

V posledních letech se řeší otázka zvyšování energetické účinnosti v průmyslových podnicích. Tyto podniky totiž využívají obrovské množství energie a obnovitelné zdroje zdaleka nestačí k pokrytí jejich potřeb. Proto se v posledních letech objevila iniciativa nazývaná průmyslové energetické auditování.

Průmyslové energetické auditování zahrnuje systematické zjišťování energií a energií souvisejících procesů v průmyslových podnicích. Tento proces umožňuje průmyslovým podnikům zjistit úroveň energetického využití a identifikovat oblasti, které potřebují zlepšit, aby bylo možné snížit spotřebu energie a tím i náklady.

Průmyslové energetické auditování poskytuje krok za krokem návod, jak eliminovat neúčinnosti a úspory energie. Audit se shromažďuje mnoho dat, jakými jsou: spotřeba energie, množství odpadu, prostředí a faktory produkce. Tato data se poté zkoumají a analyzují, abychom identifikovali oblasti, kde lze úspory najít.

V České republice je energetická účinnost pro všechny průmyslové podniky, bez ohledu na velikost, nezbytná kvůli závazkům k Evropské unii. Tyto závazky požadují, aby Česká republika snížila objem emisí skleníkových plynů a zlepšila energetickou účinnost. Průmyslové energetické auditování bylo vytvořeno pro podporu těchto cílů.

Průmyslové energetické auditování se také velmi často používá k získání certifikátů ISO 50001 Energy Management Systems, které poskytují efektivní zdroj pro kontrolu, jak jsou průmyslové podniky schopny řešit své energetické výzvy.

V současné době jsou průmyslové podniky v České republice vedeny k organizování energetických auditů. Tyto energetické auditování pomáhají průmyslovým podnikům zlepšit energetickou účinnost a tím i snížit spotřebu energie a náklady. Tyto energetické auditování jsou také užitečné pro udržení povinností České republiky vůči EU, jak zmíněno výše.

V případě, že průmyslové podniky nejsou jejich povinnosti plní, hrozí jim pokuty od státu. Tyto vysoké pokuty však není nutné platit, pokud se průmyslové podniky zaměří na energetickou účinnost a provádějí energetické auditování.

V budoucnu bychom v České republice mohli vidět více a více průmyslových podniků, kteří investují do energetického auditování, aby zlepšili svou energetickou účinnost a minimalizovali svůj náklad na energii. To by nejen pomohlo snížit emise skleníkových plynů, ale také by průmyslovým podnikům umožnilo dosáhnout větších úspor plynoucí z nižších nákladů na energii.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®