VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Větrná energie a její přínos pro udržitelnost: aktuální stav a perspektivy v České republice

Větrná energie a její přínos pro udržitelnost v České republice - současný stav a perspektivy

V posledních letech se v České republice stále více hovoří o využívání obnovitelných zdrojů energie, z nichž jedním je větrná energie. V současné době jsou v provozu desítky větrných elektráren a jejich počet se stále zvyšuje. Jaké jsou přínosy větrné energie pro udržitelnost a v jaké fázi se nachází v Česku?

Větrné elektrárny dokáží využít energii větru a přeměnit ji na elektřinu, což je čistá energie bez emisí CO2. Tento zdroj energie je obnovitelný, tedy udržitelný a nekonečný. Z hlediska udržitelnosti je využívání větrné energie velmi významné, neboť přispívá k ochraně životního prostředí a snižování závislosti na fosilních palivech.

V České republice byly první větrné elektrárny instalovány již v devadesátých letech. Do roku 2020 bylo v provozu více než 300 větrných elektráren s celkovým výkonem více než 1000 MW. I přesto je však podíl větrné energie na celkové výrobě elektřiny v Česku poměrně nízký. V roce 2020 představovala pouze 1,8 % z celkové výroby elektřiny.

Hlavním důvodem, proč je podíl větrné energie v Česku malý, je stávající legislativa. Ta na jedné straně podporuje větrnou energii, ale na druhé straně kladná rozhodnutí k instalaci nových větrných elektráren stále častěji potkávají odpor od místních obyvatel a samospráv. Jde především o obavy z rušení krajinného rázu a zvýšeného hluku z vrtulí. Problémem také může být možnost kolizí větrných elektráren se vzdušnou dopravou.

Navzdory těmto obtížím se však očekává další růst větrné energetiky v České republice. Podle výroční zprávy Sdružení pro větrnou energii (Czech Wind Energy Association) bylo v roce 2020 připravováno pro vybudování více než 100 nových větrných elektráren s celkovým výkonem 1100 MW. Větrné elektrárny by tak mohly zvýšit svůj podíl na celkové výrobě elektřiny a přispět k udržitelnosti v Česku.

V současné době tedy převažují pozitivní aspekty využívání větrné energie pro udržitelnost. Je to energetický zdroj, který je ekologický, příznivý pro životní prostředí a obnovitelný. Avšak vzhledem k různým problémům má stále ještě velký prostor pro zlepšení. Je třeba najít vhodná řešení, která umožní rozvoj této energetiky s ohledem na místní podmínky a obavy obyvatel.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®