VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Co je energetický audit?

Energetický audit je proces, při kterém jsou posouzeny energetické nároky budovy, provozu nebo procesu s cílem identifikovat oblasti, kde lze snížit spotřebu energie, zlepšit energetickou efektivitu a snížit náklady na energii. Audit může být prováděn v průmyslových podnicích, obchodních budovách, institucích, veřejných budovách nebo v domech.

Energetický audit může obsahovat následující kroky:

  1. Průzkum: Provádí se zjištění o aktuálních energetických nárocích daného objektu nebo procesu. V této fázi se sbírají informace o spotřebě energie a o technických parametrech zařízení.
  2. Analýza dat: V této fázi se zpracují a analyzují data z průzkumu a vyhodnotí se, kde je možné dosáhnout energetických úspor a zlepšit energetickou efektivitu.
  3. Zpracování zprávy: Po dokončení analýzy se vytvoří zpráva s výsledky a doporučeními pro snížení spotřeby energie a zlepšení energetické efektivity. V této fázi se obvykle stanoví náklady na implementaci navrhovaných opatření a možné úspory.
  4. Implementace: Navrhovaná opatření se poté implementují v praxi, aby se dosáhlo snížení spotřeby energie a zlepšila se energetická efektivita.

Cílem energetického auditu je snížení spotřeby energie, což může přinést výhody jako jsou nižší náklady na energii, snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení životního prostředí. Energetický audit také může pomoci při plánování a rozhodování o výměně nebo modernizaci zařízení, aby se zlepšila energetická efektivita a snížily se náklady na energii.

Klíčová slova:  , , , , , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®