VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Měsíc: Březen 2023

Přílivová a odlivová energie

Přílivová a odlivová energie je způsob výroby elektrické energie z oceánských vod pomocí přirozených jevů, jako jsou příliv, odliv a oceánské proudy. Tyto zdroje energie mají potenciál přispět k udržitelné energetické budoucnosti, protože nabízejí čistou, obnovitelnou a předvídatelnou energii. V tomto článku se podíváme na technologie využívající přílivovou a odlivovou . . . Read more

Energie ze vzduchu

Energie ze vzduchu, neboli atmosférická energie, je koncept, který se zaměřuje na využití energie obsažené v atmosféře Země. Tato energie se může projevovat v podobě elektrostatického náboje, teplotních rozdílů nebo kinetické energie větru. V tomto článku se podrobněji podíváme na možnosti využití energie ze vzduchu a technologie, které se používají . . . Read more

Solární střechy: fotovoltaické střešní krytiny

V posledních letech se obnovitelné zdroje energie stávají stále důležitějšími pro boj proti změně klimatu a snížení naší závislosti na fosilních palivech. Jednou z nejpopulárnějších a nejúčinnějších obnovitelných technologií je solární energie. V tomto článku se podíváme na inovativní koncept solárních střech, který integruje fotovoltaické panely přímo do střešních krytin, . . . Read more

Biopaliva

Biopaliva jsou paliva vyráběná z obnovitelných zdrojů, jako jsou rostliny, řasy a odpadní produkty. V tomto článku se podíváme na to, jak se biopaliva vyrábějí, jaké jsou druhy biopaliv a jak se biopaliva využívají. Výroba biopaliv Biopaliva se vyrábějí různými způsoby, záleží na druhu suroviny a výrobním procesu. Některé způsoby . . . Read more

Hybridní energetické systémy

Hybridní energetické systémy se stávají stále populárnějšími alternativami k tradičním systémům pro výrobu a distribuci energie. Tyto systémy kombinují různé zdroje energie, aby se maximalizovala účinnost a minimalizovala spotřeba fosilních paliv. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují hybridní energetické systémy, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a . . . Read more

Energie – Zdroje, využití a výzvy

Energie je základním faktorem pro život moderní společnosti. Bez energie by bylo těžké si představit provoz domácností, průmyslu, dopravy a dalších odvětví lidské činnosti. V tomto článku se podíváme na zdroje energie, využití energie v průmyslu a domácnostech a výzvy, kterým musíme čelit, abychom zajistili udržitelnou a bezpečnou energetickou budoucnost. . . . Read more

Spalovací turbíny

Spalovací turbíny jsou zařízení, která využívají spalování paliva, aby vytvořila tepelnou energii, která se pak přeměňuje na kinetickou energii a nakonec na elektrickou energii. Tyto turbíny jsou jedním z nejrozšířenějších způsobů výroby elektrické energie využívaných po celém světě. V tomto článku se podíváme na základní principy spalovacích turbín, jejich funkci . . . Read more

Výzvy a příležitosti digitální transformace v průmyslu

Digitální transformace ovlivňuje všechny oblasti našeho života a průmysl není výjimkou. Digitální technologie se stávají stále více významnými pro průmyslové odvětví, což přináší jak výzvy, tak i příležitosti. V tomto článku se podíváme na některé z hlavních výzev a příležitostí, které digitální transformace přináší do průmyslu. Výzvy digitální transformace v . . . Read more

Zelená energie

Zelená energie je označení pro obnovitelné zdroje energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a nevyužívají fosilní paliva. Patří sem energie z větru, slunce, vody, geotermální energie a biomasy. V tomto článku se podíváme na to, co je zelená energie, jaké jsou její druhy a jaké jsou její výhody a . . . Read more

s2Member®