VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Štítek: převod

Jak dlouhý je světelný rok?

Světelný rok (značka jednotky ly či l.y., z angl. light-year) je jednotka vzdálenosti používaná v astronomii. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou světlo ve vakuu urazí za jeden juliánský rok (a). Ze známé rychlosti světla c lze spočítat, že 1 ly = a × c = 9 460 730 472 . . . Read more

E=mc²

Rovnice E = mc² popsaná Albertem Einsteinem ve speciální teorii relativity patří mezi nejslavnější rovnice všech dob; znají ji i lidé, kteří se jinak o vědu nezajímají. Rovnice popisuje vztah mezi energií a hmotností: Energie = hmotnost · (rychlost světla ve vakuu)²Podle této rovnice je celkové množství energie, které lze . . . Read more

Převod gramy (g) na karáty (ct)

Karát (ct) je jednotka hmotnosti používaná v klenotnictví pro drahokamy (zejm. diamanty) či perly. Nepatří do soustavy SI. V současné době se používá tzv. metrický karát, který je roven přesně 200 mg (0,2 g). Kámen o hmotnosti 10 g má tedy 50 karátů, šperkové drahé kameny a diamanty běžně prodávané . . . Read more

Převod kilopascaly (kPa) na bary (bar)

Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z anglického pressure), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S. 1 bar = 100 000 pascalů (Pa) = 100 kPa = 0,1 MPa

Převod mach (Ma) na kilometry za hodinu (km/h)

Machovo číslo patří k tzv. podobnostním číslům v aerodynamice. Používá se v oblasti vyšších až vysokých rychlostí, kde se projevuje vliv stlačitelnosti vzduchu. Protože rychlost zvuku je funkcí hustoty vzduchu, která se mění s výškou letu, je konkrétní hodnota rychlosti zvuku proměnná a platná právě pro konkrétní stav atmosféry a . . . Read more

Převod galony (us) na litry

Převod galony (us) na litry. U.S. wet nebo liquid galon používaný v USA pro kapaliny: 1 galon = 3,785 411 784 litrů. Galon (anglicky gallon, zkratka gal) je název angloamerické jednotky objemu (není to jednotka SI). Z historických důvodů se pod stejným jménem používají různé objemy: Imperiální galon používaný ve . . . Read more

s2Member®