VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Rubrika: Definice

Bateriové technologie a skladování energie

Bateriové technologie a skladování energie: přehled a budoucnost V současné době, kdy se svět snaží přejít na udržitelnější zdroje energie a zároveň řešit problémy spojené s jejich proměnlivostí, nabývá skladování energie na důležitosti. Bateriové technologie, jako klíčový prvek tohoto skladování, procházejí rychlým vývojem a stávají se zásadním prvkem v energetických . . . Read more

Nařízení EU 2023/2441

Nařízení Komise (EU) 2023/2441, vydané dne 31. října 2023, představuje významný krok v rámci politiky Evropské unie pro boj proti klimatickým změnám. Tento článek analyzuje obsah a formát plánů klimatické neutrality, které jsou vyžadovány od provozovatelů vysoko-emisních zařízení a zařízení dálkového vytápění pro získání bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů. . . . Read more

Klimatická neutralita

Klimatická neutralita představuje klíčový cíl v globálním boji proti změně klimatu. Tento článek zkoumá různé aspekty klimatické neutrality, včetně její definice, důležitosti, výzev a možných cest k dosažení. Zvláštní pozornost je věnována inovacím v oblasti obnovitelných zdrojů energie, účinnosti energetických systémů a politickým a ekonomickým nástrojům, které mohou podporovat přechod . . . Read more

Energetická účinnost

Energetická účinnost se stává stále důležitějším tématem jak v domácnostech, tak ve firmách a průmyslu, protože úspora energie přináší nejen ekonomické výhody, ale také přispívá k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů. V tomto článku se podíváme na různé aspekty energetické účinnosti, její význam, přínosy a některé konkrétní . . . Read more

Energetický management a automatizace

Energetický management a automatizace se stávají stále důležitějšími pro zajištění efektivního a udržitelného využití energetických zdrojů. S narůstajícím důrazem na snižování emisí skleníkových plynů a přechodem k obnovitelným zdrojům energie je nezbytné, aby podniky, obce a domácnosti využívaly moderní technologie pro optimalizaci své energetické spotřeby. V tomto článku se podíváme . . . Read more

Princip zachování energie

Princip zachování energie je základní zákon fyziky, který říká, že celková energie v izolovaném systému zůstává konstantní. To znamená, že energie nemůže být vytvořena ani zničena, pouze přeměněna z jedné formy na druhou. Tento princip je založen na symetrii času a je důležitou součástí fyzikálních teorií, jako jsou klasická mechanika, . . . Read more

Synchronní generátory

Synchronní generátory jsou elektrické stroje, které přeměňují mechanickou energii na elektrickou energii. Tyto generátory se používají pro výrobu elektrické energie v elektrárnách a dalších průmyslových aplikacích, kde je potřeba spolehlivý a efektivní zdroj elektrické energie. Synchronní generátor je složen z rotoru a statoru. Rotor obsahuje cívky, které jsou spojeny s . . . Read more

Bifaciální solární panely

Bifaciální solární panely jsou novou technologií, která se stává stále populárnější. Tyto panely mají schopnost sbírat sluneční energii jak ze své přední strany, tak i z rubové strany. V tomto článku si podrobněji přiblížíme, jak fungují bifaciální solární panely a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Jak fungují bifaciální solární . . . Read more

Tokamak: Klíč k udržitelné a bezpečné jaderné fúzi

Jaderná fúze, proces, který pohání Slunce a hvězdy, představuje téměř nevyčerpatelný zdroj čisté energie, který by mohl potenciálně nahradit fosilní paliva a jaderné štěpení. Výzkum jaderné fúze se zaměřuje na reprodukci tohoto procesu na Zemi, což by umožnilo výrobu elektrické energie bez emisí skleníkových plynů a s menším množstvím radioaktivního . . . Read more

Energie ze vzduchu

Energie ze vzduchu, neboli atmosférická energie, je koncept, který se zaměřuje na využití energie obsažené v atmosféře Země. Tato energie se může projevovat v podobě elektrostatického náboje, teplotních rozdílů nebo kinetické energie větru. V tomto článku se podrobněji podíváme na možnosti využití energie ze vzduchu a technologie, které se používají . . . Read more

s2Member®