Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Rubrika: Definice

Energetická účinnost

Energetická účinnost se stává stále důležitějším tématem jak v domácnostech, tak ve firmách a průmyslu, protože úspora energie přináší nejen ekonomické výhody, ale také přispívá k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů. V tomto článku se podíváme na různé aspekty energetické účinnosti, její význam, přínosy a některé konkrétní . . . Read more

Energetický management a automatizace

Energetický management a automatizace se stávají stále důležitějšími pro zajištění efektivního a udržitelného využití energetických zdrojů. S narůstajícím důrazem na snižování emisí skleníkových plynů a přechodem k obnovitelným zdrojům energie je nezbytné, aby podniky, obce a domácnosti využívaly moderní technologie pro optimalizaci své energetické spotřeby. V tomto článku se podíváme . . . Read more

Princip zachování energie

Princip zachování energie je základní zákon fyziky, který říká, že celková energie v izolovaném systému zůstává konstantní. To znamená, že energie nemůže být vytvořena ani zničena, pouze přeměněna z jedné formy na druhou. Tento princip je založen na symetrii času a je důležitou součástí fyzikálních teorií, jako jsou klasická mechanika, . . . Read more

Synchronní generátory

Synchronní generátory jsou elektrické stroje, které přeměňují mechanickou energii na elektrickou energii. Tyto generátory se používají pro výrobu elektrické energie v elektrárnách a dalších průmyslových aplikacích, kde je potřeba spolehlivý a efektivní zdroj elektrické energie. Synchronní generátor je složen z rotoru a statoru. Rotor obsahuje cívky, které jsou spojeny s . . . Read more

Bifaciální solární panely

Bifaciální solární panely jsou novou technologií, která se stává stále populárnější. Tyto panely mají schopnost sbírat sluneční energii jak ze své přední strany, tak i z rubové strany. V tomto článku si podrobněji přiblížíme, jak fungují bifaciální solární panely a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Jak fungují bifaciální solární . . . Read more

Tokamak: Klíč k udržitelné a bezpečné jaderné fúzi

Jaderná fúze, proces, který pohání Slunce a hvězdy, představuje téměř nevyčerpatelný zdroj čisté energie, který by mohl potenciálně nahradit fosilní paliva a jaderné štěpení. Výzkum jaderné fúze se zaměřuje na reprodukci tohoto procesu na Zemi, což by umožnilo výrobu elektrické energie bez emisí skleníkových plynů a s menším množstvím radioaktivního . . . Read more

Energie ze vzduchu

Energie ze vzduchu, neboli atmosférická energie, je koncept, který se zaměřuje na využití energie obsažené v atmosféře Země. Tato energie se může projevovat v podobě elektrostatického náboje, teplotních rozdílů nebo kinetické energie větru. V tomto článku se podrobněji podíváme na možnosti využití energie ze vzduchu a technologie, které se používají . . . Read more

Biopaliva

Biopaliva jsou paliva vyráběná z obnovitelných zdrojů, jako jsou rostliny, řasy a odpadní produkty. V tomto článku se podíváme na to, jak se biopaliva vyrábějí, jaké jsou druhy biopaliv a jak se biopaliva využívají. Výroba biopaliv Biopaliva se vyrábějí různými způsoby, záleží na druhu suroviny a výrobním procesu. Některé způsoby . . . Read more

Spalovací turbíny

Spalovací turbíny jsou zařízení, která využívají spalování paliva, aby vytvořila tepelnou energii, která se pak přeměňuje na kinetickou energii a nakonec na elektrickou energii. Tyto turbíny jsou jedním z nejrozšířenějších způsobů výroby elektrické energie využívaných po celém světě. V tomto článku se podíváme na základní principy spalovacích turbín, jejich funkci . . . Read more

Zelená energie

Zelená energie je označení pro obnovitelné zdroje energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a nevyužívají fosilní paliva. Patří sem energie z větru, slunce, vody, geotermální energie a biomasy. V tomto článku se podíváme na to, co je zelená energie, jaké jsou její druhy a jaké jsou její výhody a . . . Read more

s2Member®