VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Rubrika: Aktuality

Srovnání cen elektřiny v roce 2024

Srovnání cen elektřiny v roce 2024: Globální perspektiva V roce 2024 pokračují globální trhy s elektřinou ve vývoji, který je ovlivněn několika klíčovými faktory, včetně geopolitických událostí, investic do obnovitelných zdrojů energie a technologického pokroku. Tento článek nabízí přehled a srovnání cen elektřiny v různých regionech světa, identifikuje hlavní trendy . . . Read more

Revitalizace energie

S rostoucím důrazem na udržitelnost a efektivitu se energetický sektor obrací k inovativním technologiím pro revitalizaci a modernizaci tradičních zdrojů energie. Tento článek se zaměřuje na to, jak nejnovější vědecké a technologické průlomy transformují stávající energetické infrastruktury, čímž zvyšují jejich efektivitu, snižují dopady na životní prostředí a otevírají cestu k . . . Read more

Virtuální elektrárny

V příštích deseti letech dojde v Česku k velkým změnám v energetice. Uhlí jako zdroj energie se stane ekonomicky nevýhodným kvůli rostoucím cenám za emise uhlíku a přísnějším pravidlům ochrany životního prostředí. To povede k větším investicím do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou slunce a vítr, a také do výroby . . . Read more

Nařízení EU 2023/2441

Nařízení Komise (EU) 2023/2441, vydané dne 31. října 2023, představuje významný krok v rámci politiky Evropské unie pro boj proti klimatickým změnám. Tento článek analyzuje obsah a formát plánů klimatické neutrality, které jsou vyžadovány od provozovatelů vysoko-emisních zařízení a zařízení dálkového vytápění pro získání bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů. . . . Read more

Klimatická neutralita

Klimatická neutralita představuje klíčový cíl v globálním boji proti změně klimatu. Tento článek zkoumá různé aspekty klimatické neutrality, včetně její definice, důležitosti, výzev a možných cest k dosažení. Zvláštní pozornost je věnována inovacím v oblasti obnovitelných zdrojů energie, účinnosti energetických systémů a politickým a ekonomickým nástrojům, které mohou podporovat přechod . . . Read more

Tisíce lidí zaplatí více za energie

S koncem Nového roku vypršely vládní limity na ceny energií, zavedené jako ochrana proti vysokým účtům. Více než 50 tisíc zákazníků u velkých dodavatelů si však neupravilo své tarify na nižší, přestože byli k tomu vyzýváni. Tato skupina lidí tak může v novém roce čelit značnému zdražení energií, možná i . . . Read more

Velkoodběratelům se sníží ceny za elektřinu

Energetický regulační úřad (ERÚ) potvrdil změny v regulovaných cenách elektřiny, které povedou ke snížení nákladů pro velkoodběratele připojené na vysoké a velmi vysoké napěťové úrovně. Toto snížení, zaměřené především na energeticky náročné podniky, je financováno dodatečnou vládní dotací ve výši 3,5 miliardy korun. ERÚ v pátek oznámil, že tyto firmy . . . Read more

Budoucí trendy v energetice

Energetický sektor prochází zásadními změnami v důsledku rostoucího tlaku na životní prostředí, pokroku v technologiích a změněných geopolitických poměrů. V tomto článku se podíváme na hlavní trendy, které ovlivňují energetiku, a jak se očekává, že se budou vyvíjet v budoucnosti. Jeden z nejvýraznějších trendů v energetice je rostoucí důraz na . . . Read more

Top 5 nejnovějších technologií pro úložiště energie, které mohou změnit energetický průmysl

Úložiště energie hrají klíčovou roli v udržitelné výrobě energie. Nové technologie v oblasti úložiště energie přinášejí nové příležitosti a mohou pomoci maximalizovat využití obnovitelných zdrojů energie. V tomto článku se podíváme na pět nejnovějších technologií pro úložiště energie, které mají potenciál změnit energetický průmysl. Výhody nových technologií pro úložiště energie . . . Read more

Virtuální síťové zdroje

Virtuální síťové zdroje (VPP) jsou inovativní technologií, která umožňuje propojit mnoho menších zdrojů obnovitelné energie do jednoho virtuálního zdroje, který je připojen k distribuční soustavě. Tento koncept může být velmi užitečný pro optimalizaci využití obnovitelných zdrojů energie a minimalizaci výkyvů v energetických sítích. Co jsou virtuální síťové zdroje? Virtuální síťové . . . Read more

s2Member®