Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Rubrika: Aktuality

Budoucí trendy v energetice

Energetický sektor prochází zásadními změnami v důsledku rostoucího tlaku na životní prostředí, pokroku v technologiích a změněných geopolitických poměrů. V tomto článku se podíváme na hlavní trendy, které ovlivňují energetiku, a jak se očekává, že se budou vyvíjet v budoucnosti. Jeden z nejvýraznějších trendů v energetice je rostoucí důraz na . . . Read more

Top 5 nejnovějších technologií pro úložiště energie, které mohou změnit energetický průmysl

Úložiště energie hrají klíčovou roli v udržitelné výrobě energie. Nové technologie v oblasti úložiště energie přinášejí nové příležitosti a mohou pomoci maximalizovat využití obnovitelných zdrojů energie. V tomto článku se podíváme na pět nejnovějších technologií pro úložiště energie, které mají potenciál změnit energetický průmysl. Výhody nových technologií pro úložiště energie . . . Read more

Virtuální síťové zdroje

Virtuální síťové zdroje (VPP) jsou inovativní technologií, která umožňuje propojit mnoho menších zdrojů obnovitelné energie do jednoho virtuálního zdroje, který je připojen k distribuční soustavě. Tento koncept může být velmi užitečný pro optimalizaci využití obnovitelných zdrojů energie a minimalizaci výkyvů v energetických sítích. Co jsou virtuální síťové zdroje? Virtuální síťové . . . Read more

Jak ovlivňuje změna klimatu energetický sektor?

Změna klimatu se stává stále více viditelnou a závažnou globální výzvou, která ovlivňuje různé oblasti života, včetně energetického sektoru. V tomto článku se podíváme na to, jak změna klimatu ovlivňuje energetický sektor a jak mohou obnovitelné zdroje energie pomoci v boji proti globálnímu oteplování. Jak změna klimatu ovlivňuje energetický sektor? . . . Read more

Vliv technologie na lidské zdraví a pohodu

Technologie se stává stále důležitější součástí našich životů. Nicméně, s tím, jak se technologie stává nezbytnou součástí našeho každodenního života, přináší také nové výzvy a otázky ohledně našeho zdraví a pohody. V tomto článku se podrobněji zaměříme na vliv technologie na lidské zdraví a pohodu. Vliv digitálních zařízení na naše . . . Read more

Výzvy udržitelné výroby energie

Udržitelná výroba energie je nezbytná pro zachování životního prostředí a budoucího hospodářského rozvoje. Nicméně, výroba energie přináší s sebou mnoho výzev, které je třeba řešit, aby se dosáhlo udržitelného vývoje. V tomto článku si podrobněji probereme některé z hlavních výzev udržitelné výroby energie. Omezené zdroje fosilních paliv Jednou z největších . . . Read more

Využití umělé inteligence v energetice

Využití umělé inteligence (AI) v energetice se stává stále více rozšířeným, protože umožňuje vylepšení efektivity, bezpečnosti a udržitelnosti výroby a distribuce energie. AI může pomoci v monitorování, predikci a optimalizaci provozu energetických zařízení, což vede k lepšímu využití zdrojů energie a snižování nákladů. AI může být využita k monitorování a . . . Read more

Dopad energetické náročnosti digitálních technologií na životní prostředí

S rychlým rozvojem digitálních technologií a neustále rostoucí závislostí na internetu a mobilních zařízeních se zvyšuje i energetická náročnost digitálního světa. Výroba, provoz a recyklace těchto zařízení spotřebovává obrovské množství energie a má negativní dopad na životní prostředí. Výroba digitálních zařízení, jako jsou mobilní telefony, počítače a tablety, vyžaduje výrobu . . . Read more

Jakou energii vyrábíme v EU?

Výroba energie v EU je rozptýlena v řadě různých zdrojů energie: tuhá paliva, zemní plyn, ropa, nukleární energie a obnovitelná energie (jako je vodní, větrná a solární energie). Obnovitelná energie (41 % celkové produkce energie v EU) byla největším zdrojem přispívajícím k výrobě primární energie v EU v roce 2020. . . . Read more

Ceny baterií do elektromobilů prudce stoupají

Od ledna roku 2020 vzrostla cena lithia o těžko uvěřitelných 700 %. Hned za ním následuje nikl s nárustem téměř 250 %, kobalt a mangan je dražší přibližně o 100 %. Největší obavy jsou ale právě o lithium. Jeho cena vzrostla nejvíce a současně rychlost jeho dodávek roste o polovinu . . . Read more

s2Member®