VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Štítek: zemní plyn

Velkoodběratelům se sníží ceny za elektřinu

Energetický regulační úřad (ERÚ) potvrdil změny v regulovaných cenách elektřiny, které povedou ke snížení nákladů pro velkoodběratele připojené na vysoké a velmi vysoké napěťové úrovně. Toto snížení, zaměřené především na energeticky náročné podniky, je financováno dodatečnou vládní dotací ve výši 3,5 miliardy korun. ERÚ v pátek oznámil, že tyto firmy . . . Read more

Zemní plyn: význam, výhody a nejnovější trendy v České republice

Zemní plyn: význam, výhody a nejnovější trendy v České republice Zemní plyn patří mezi nejvýznamnější a nejvyužívanější fosilní paliva. V České republice se využívá především v domácnostech a průmyslu. Výhody zemního plynu Zemní plyn je velmi ekologické palivo. Při jeho spalování vzniká oproti uhlí nebo ropy méně oxidu uhličitého a . . . Read more

Ruský & norský zemní plyn

Existují některé rozdíly mezi norským a ruským zemním plynem, které jsou důležité z hlediska těžby, složení, kvality a trhu. Zde jsou některé klíčové rozdíly mezi norským a ruským zemním plynem: S obsahem sirovodíku v norském a ruském zemním plynu je to trochu složitější. Norský plyn se obecně považuje za relativně . . . Read more

Zemní plyn

Zemní plyn je fosilní palivo, které se skládá především z plynu metanu, ale také z menších množství dalších plynů, jako jsou etan, propan, butan a oxid uhličitý. Zemní plyn vzniká v geologických vrstvách pod zemí, kde se organická hmota rozkládá za nepřítomnosti kyslíku. Při rozkladu organické hmoty se uvolňují plyny, . . . Read more

Jakou energii vyrábíme v EU?

Výroba energie v EU je rozptýlena v řadě různých zdrojů energie: tuhá paliva, zemní plyn, ropa, nukleární energie a obnovitelná energie (jako je vodní, větrná a solární energie). Obnovitelná energie (41 % celkové produkce energie v EU) byla největším zdrojem přispívajícím k výrobě primární energie v EU v roce 2020. . . . Read more

Jak se vyrábí biometan?

Biomethan je vyčištěný bioplyn, který obsahuje alespoň 95 % methanu. Svým složením je identický se zemním plynem. Rozdíl je tak pouze ve způsobu jeho vzniku. Biometan produkovaný z odpadní biomasy má v rámci běžných biopaliv nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu. Je možné ho . . . Read more

s2Member®