VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Jak se vyrábí biometan?

Biomethan je vyčištěný bioplyn, který obsahuje alespoň 95 % methanu. Svým složením je identický se zemním plynem. Rozdíl je tak pouze ve způsobu jeho vzniku.

Biometan produkovaný z odpadní biomasy má v rámci běžných biopaliv nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu. Je možné ho ukládat a skladovat, což zvyšuje jeho potenciál pro praktické využití při transformaci energetiky na obnovitelné zdroje.

Biometan by mohl podle zástupců Komory obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 nahradit zemní plyn až ve čtvrtině českých domácností. Podívejte se na to, jak se tento plyn vyrábí a proč je často označován jako palivo budoucnosti.

Biometan má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn, který je do České republiky dovážen především z Ruska. Místo zemního plynu jej lze nasadit bez nutnosti úprav technologií nebo jakýchkoliv dalších nutných investic. Plynové kotle, domácí spotřebiče nebo vozidla jezdící na stlačený zemní plyn tak mohou okamžitě a bezproblémově pracovat právě díky biometanu.

Biomethan představuje alternativu zemního plynu ve všech oblastech jeho využití. Je možné ho tedy vstřikovat přímo do plynárenské sítě a použít v běžné plynárenské distribuci. V dopravě se používá ve své stlačené formě, která se označuje bioCNG. Distribuce bioCNG probíhá ve stejných čerpacích zařízeních jako běžný stlačený zemní plyn a vozidla na stlačený zemní plyn ho mohou používat bez jakýchkoliv úprav. V porovnání s konvenčními palivy by jeho nasazení znamenalo 35% snížení emisí oxidu uhličitého.

Biomethan se vyrábí z bioplynu. Ten vzniká anaerobní digescí organických materiálů a skládá se zejména z methanu a oxidu uhličitého a malého množství dalších plynů. Obsah methanu v bioplynu je většinou 50 až 55 %, oxidu uhličitého pak zhruba 30 až 35 %.

Pro vznik biometanu je třeba podíl methanu minimálně 95 % a naopak zredukovat oxid uhličitý pod 2,5 %. Dále jsou z bioplynu odstraňovány stopové příměsi sirných a dusíkatých sloučenin nebo inertní plyny.

Biomethan se získává z bioplynu buď jeho čištěním, nebo zušlechťováním. Čistěním se z bioplynu odstraňuje voda, sulfan, amoniak a jiné stopové nečistoty.

Během zušlechťování pak dochází k oddělování methanu a oxidu uhličitého. Metody k tomu používané jsou chemická nebo vysokotlaká vodní vypírka, metoda střídání tlaků nebo kryogenní a membránová separace.

Biomethan se vyrábí v bioplynových stanicích, kde se zpracovává biologicky rozložitelný odpad. Zejména se jedná o biomasu, komunální bioodpad, zkažené a prošlé potraviny, zbytky z restaurací, čistírenské kaly, odpady z masné výroby, z pivovarů, cukrovarů, škrobáren a destilerií. Dalšími zdroji pak můžou být hnoje a jiné vedlejší produkty zemědělské výroby.

První bioplynovou stanicí, která je uzpůsobena k výrobě biomethanu, na území Česka je EFG Rapotín BPS nedaleko Šumperka v Olomouckém kraji. Od roku 2019 je tam biomethan vytvářen z biologicky rozložitelného odpadu, který je zajišťován svozem hnědých kontejnerů z blízkého okolí. Kapacita stanice je 30 000 tun bioodpadu/rok.

Klíčová slova:  , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®