VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Zemní plyn

Zemní plyn je fosilní palivo, které se skládá především z plynu metanu, ale také z menších množství dalších plynů, jako jsou etan, propan, butan a oxid uhličitý. Zemní plyn vzniká v geologických vrstvách pod zemí, kde se organická hmota rozkládá za nepřítomnosti kyslíku. Při rozkladu organické hmoty se uvolňují plyny, které se postupně hromadí v pórech v horninách, jako jsou pískovce a břidlice.

Těžba zemního plynu zahrnuje vrty hluboko do země, kde se plyn nachází v geologických útvarech. Po objevení zdroje plynu se vrt dokončí vrtáním horizontálního vrtu, který umožňuje extrakci plynu z horninových vrstev. Plyn se poté sbírá a dodává do distribuční sítě přes potrubí.

Zemní plyn se využívá jako palivo pro vytápění budov a pro vaření, ale také jako surovina pro výrobu elektřiny v plynových turbínách. Díky nižším emisím oxidu uhličitého oproti uhlí a ropy je zemní plyn považován za relativně čisté fosilní palivo.

Nicméně, těžba zemního plynu může mít vliv na životní prostředí, jako jsou možné úniky metanu, který je silný skleníkový plyn, nebo znečištění vody a půdy v důsledku použití chemických látek při frakování, což je technika používaná pro těžbu zemního plynu z břidlicových hornin. Kvůli těmto dopadům na životní prostředí je třeba se v současné době snažit o omezení spotřeby fosilních paliv a přechod na obnovitelné zdroje energie.

Klíčová slova:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®