VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Co je poplatek za obnovitelné zdroje?

Poplatek za obnovitelné zdroje (tzv. OZE) je zvláštní poplatek, který se přidává k ceně elektřiny a slouží k financování podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrné a solární elektrárny nebo bioplynové stanice.

V České republice byl tento poplatek zaveden v roce 2006 a jeho výše se průběžně mění. V roce 2021 je výše tohoto poplatku v České republice stanovena na 110,71 Kč/MWh. Tento poplatek se přidává k ceně elektřiny, a tak zvyšuje konečnou cenu, kterou musí spotřebitelé za elektřinu zaplatit.

Cílem poplatku za obnovitelné zdroje je podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie, snižovat emise skleníkových plynů a přispět ke splnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí. V České republice jsou poplatky za obnovitelné zdroje vybírány od všech spotřebitelů elektřiny, a to bez ohledu na to, zda si zvolili dodavatele elektřiny, který nabízí elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Poplatek za obnovitelné zdroje je určen pro financování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou například větrné, sluneční, vodní, geotermální elektrárny a další obnovitelné zdroje. Přesné rozdělení podpory pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů se v průběhu času mění a závisí na aktuální politice a legislativě. V České republice je například podpora pro solární elektrárny postupně snižována, zatímco podpora pro biomasu zůstává stabilní.

Celková výše poplatku za obnovitelné zdroje se určuje na základě průměrné podpory pro obnovitelné zdroje v daném roce a celkového množství vyrobené elektřiny. Každý dodavatel elektřiny musí na základě tohoto poměru přispívat na financování podpory pro obnovitelné zdroje. Přesné rozdělení podpory mezi jednotlivé zdroje není zveřejňováno, a tak není možné uvést přesný poměr, v jakém jsou různé zdroje v poplatku zahrnuty.

Klíčová slova:  , , , , , , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®