VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Termální úložiště energie: nová perspektiva pro udržitelné využívání tepla

Termální úložiště energie: nová perspektiva pro udržitelné využívání tepla

Jedním z hlavních problémů v oblasti udržitelné energetiky je skladování energie z obnovitelných zdrojů. Solární panely, větrné turbíny a další technologie vyrábějí elektřinu a teplo pouze tehdy, když jsou přírodní podmínky příznivé. To znamená, že pokud máme příliš mnoho energie, než kolik potřebujeme, zůstává to nevyužité. V případě, že potřebujeme více energie, než tímto způsobem vyrobíme, musíme ji dokoupit z jiných zdrojů.

Jedním z řešení tohoto problému jsou termální úložiště energie. Tento nový způsob uchovávání tepla vznikajícího z obnovitelných zdrojů má velký potenciál pro udržitelnou energetiku. Termální úložiště enerpie spočívá v tom, že studená voda je vytápěna pomocí tepelné energie a při ochlazení se tato energie opět uvolňuje a využívá se při ohřevu vody.

Hlavní výhodou termálních úložišť energie je možnost využití odpadního tepla z průmyslu a na skládkách, které by jinak bylo zahozeno. Protože je teplo uchováváno, může být využito v době, kdy jinak není k dispozici tepelný zdroj a když je potřeba větší množství tepla. To znamená, že je možné snížit emise skleníkových plynů a potenciálně uspořit peníze na energií.

V Česku jsou termální úložiště energie stále relativně novým konceptem, ale již se objevují první úspěšné projekty. Jedním z nich je termální úložiště energie v areálu Závodní ulice v Brně. Toto úložiště využívá odpadní teplo z průmyslového procesu k vytápění vody pro lokální teplárenskou síť. Během provozu zaznamenaly úsporu až 50 % spotřeby energie a snížení emisí o 93 tisíc tun oxidu uhličitého.

Vzhledem k potenciálu termálních úložišť energie v oblasti udržitelné energetiky je velmi pravděpodobné, že se budou stávat stále důležitějšími v budoucnu. Jejich využívání může představovat novou perspektivu pro udržitelné využívání tepla v rámci energetické transformace a snižování emisí skleníkových plynů.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®