VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Výroba energie pomocí TEG článků

Výroba energie pomocí TEG článků: Využití tepelného rozdílu pro generování elektrické energie.

V současném světě je stále naléhavější potřeba hledat nové a udržitelné způsoby výroby energie. Jednou z inovativních technologií, která se vyvíjí a má potenciál přispět k energetickému mixu, je využití TEG článků (termoelektrických generátorů).

Co jsou TEG články?

TEG články, neboli termoelektrické generátory, jsou zařízení schopná přeměnit rozdíl teplot na elektrickou energii. Tato technologie se zakládá na principu termoelektrického jevu, který je znám již dlouhou dobu. TEG články využívají termoelektrický jev, kdy se vodiče s různou tepelnou vodivostí spojí tak, aby vytvořily tepelný rozdíl mezi oběma konci.

Jak fungují TEG články?

TEG články se skládají z termoelektrických modulů, které obsahují pásek z vodičů s různou tepelnou vodivostí. Když je na tyto pásky aplikován rozdíl teplot, dochází k vytvoření elektrického napětí. Tento proces se nazývá Seebeckův jev. Teplo z jedné strany (horké strany) proniká přes termoelektrický modul na druhou stranu (studenou stranu) a vytváří tak rozdíl teplot mezi oběma konci. Tento rozdíl teplot vytváří elektrické napětí, které je využíváno k výrobě elektrické energie.

Využití TEG článků v praxi

TEG články mají široké spektrum možností využití. Jejich výhoda spočívá v tom, že mohou generovat elektrickou energii z jakéhokoli zdroje tepla, bez potřeby spalování paliv nebo mechanických pohybů. To znamená, že TEG články mohou být využity v různých aplikacích, například:

  1. Výroba energie z odpadního tepla: TEG články mohou být použity k výrobě energie z odpadního tepla ve velkých průmyslových zařízeních, elektrárnách, chemickém průmyslu a dalších odvětvích. Tímto způsobem se dá využít a recyklovat teplo, které by jinak bylo ztraceno.
  2. Solární energie: TEG články mohou být také integrovány do solárních panelů. Využitím rozdílu teplot mezi slunečním zářením a okolním prostředím mohou TEG články získávat další elektrickou energii a zvýšit celkovou účinnost solárních panelů.
  3. Využití v průmyslových procesech: TEG články mohou být použity v průmyslových procesech, kde se generuje teplo jako vedlejší produkt. TEG články mohou tuto tepelnou energii využít k produkci elektrické energie a snížit tak celkovou spotřebu energie v průmyslových zařízeních.
  4. Přenosné zařízení a IoT: TEG články mají také potenciál být využity v přenosných zařízeních, jako jsou senzory, sledovací zařízení a další IoT (Internet věcí) aplikace. TEG články mohou získávat energii z teplotního rozdílu mezi přístrojem a okolním prostředím, což znamená, že tyto přístroje nemusí být závislé na bateriích nebo jiných zdrojích energie.

Závěr

TEG články představují inovativní technologii pro výrobu energie z tepelného rozdílu. Využívají princip termoelektrického jevu k přeměně rozdílu teplot na elektrickou energii. Tato technologie má potenciál být využita v různých oblastech, včetně průmyslu, solární energie a přenosných zařízení. S pokračujícím vývojem a zdokonalováním TEG článků můžeme očekávat, že budou hrát stále větší roli v udržitelné výrobě energie a snižování spotřeby fosilních paliv.

Klíčová slova:  ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®