VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Využití větrné energie jako udržitelný zdroj elektřiny v České republice: současný stav a perspektivy

Využití větrné energie jako udržitelný zdroj elektřiny v České republice: současný stav a perspektivy

V České republice se stále více zaměřuje pozornost na využití obnovitelných zdrojů energie, které jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také nám umožňují snížit závislost na fosilních palivech. Mezi tyto obnovitelné zdroje patří také větrná energie, která se stává stále významnějším zdrojem elektřiny v naší zemi.

Současný stav využití větrné energie v České republice není příliš rozvinutý ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Je zde však potenciál pro její další rozvoj. Podle studií existuje více než 300 vhodných lokalit, které by byly ideální pro umístění větrných elektráren. Přesto zatím v České republice najdeme pouze několik menších větrných elektráren s celkovým výkonem kolem 480 MW.

Hlavní důvodem pro pomalý rozvoj využití větrné energie v naší zemi je nejspíše nedostatek podpůrného systému pro obnovitelné zdroje energie. Povinné odkupy elektřiny za zvýhodněnou cenu, jak je známe například u solární energie, v České republice pro větrnou energii dosud neexistují. To znamená, že investoři si nemohou být jisti návratností svých peněz a v budoucnu tak nemají dostatečné podněty pro stavbu nových větrných elektráren.

Nicméně, perspektivy pro využití větrné energie v České republice jsou stále pozitivní. V roce 2019 vstoupila v platnost novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, která by měla větrné energetice pomoci. Investoři se tak mohou dočkat zlepšených podmínek pro provoz větrných elektráren v podobě povinnosti odkupu elektřiny za pevně stanovenou cenu.

Další perspektivou je trend rostoucího zájmu veřejnosti o obnovitelné zdroje energie a snaha snížit emise skleníkových plynů. Větrná energie je ekologicky přijatelným řešením, které není závislé na dovozech a dokáže snížit závislost na fosilních palivech.

Je však důležité najít vhodné lokality pro stavbu větrných elektráren, které minimalizují negativní dopad na životní prostředí a zohledňují potřeby obyvatel v okolí. V tomto ohledu je nutné provést pečlivá studie a konzultace s dotčenými stranami.

Využití větrné energie jako udržitelného zdroje elektřiny má tedy veškerý potenciál pro růst a posun směrem k obnovitelným zdrojům energie v České republice. Je však nezbytné, aby stát přijal další opatření a podněty k podpoře výstavby větrných elektráren, čímž by vytvořil stabilní a přitažlivé prostředí pro investory. Jen tak se můžeme stát součástí moderního světa, který se snaží využívat obnovitelné zdroje energie pro udržitelný rozvoj a ochranu našeho životního prostředí.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®