VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Efektivní zpracování recyklovaného papíru: Třídící a mlecí linka pro výrobu papírové lepenky

Efektivní zpracování recyklovaného papíru: Třídící a mlecí linka pro výrobu papírové lepenky

Objevte, jak funguje třídící a mlecí linka v průmyslu, která z recyklovaného papíru vyrábí papírovou lepenku, a jaké technologie a procesy jsou klíčové pro efektivní recyklaci a výrobu.

V průmyslu recyklace papíru hraje klíčovou roli třídící a mlecí linka, která umožňuje přeměnu recyklovaného papíru na nové papírové produkty, jako je papírová lepenka. Tento proces je základem pro udržitelné využití zdrojů a minimalizaci odpadu. V tomto článku prozkoumáme, jak tato linka funguje, jaké technologie jsou používány a jaká vlákna jsou pro výrobu lepenky ideální.

Kroky procesu třídění a mletí

 1. Sběr a třídění: Prvním krokem je sběr recyklovaného papíru, který je poté převezen do recyklačního zařízení. Zde probíhá třídění papíru na základě jeho kvality a typu. Třídění je klíčové, protože různé typy papíru (novinový papír, kancelářský papír, lepenka) mají různé recyklační vlastnosti.
 2. Drcení a mletí: Po třídění následuje drcení a mletí papíru na menší kusy a následně na buničinu. V tomto kroku se používají mlecí stroje, které rozdrtí papírový odpad na vlákna. Proces mletí je důležitý pro oddělení vláken a odstranění inkoustu a jiných nečistot.
 3. Odstranění inkoustu a čištění: Buničina je poté chemicky ošetřena v procesu zvaném deinkování, který odstraňuje inkoust a další nečistoty. Čištění zahrnuje několik fází, včetně flotace a filtrace, aby byla získána co nejčistší buničina.
 4. Formování lepenky: Čistá buničina je pak smíchána s vodou a dalšími přísadami a je formována do listů lepenky. Tento proces se obvykle provádí na papírenském stroji, kde je buničina vytlačována na dlouhé pásové síto, které odstraňuje vodu a formuje lepenku.
 5. Sušení a dokončení: Vlhká lepenka je poté prošla sušicím procesem, kde se další vlhkost odpaří pomocí horkého vzduchu nebo parních válců. Po sušení může být lepenka dalšími procesy upravena, například laminováním nebo potiskem, podle požadavků na finální produkt.

Typy vláken využívaných pro výrobu lepenky

Při výrobě lepenky se obvykle využívají dlouhá i krátká vlákna z různých druhů papíru. Dlouhá vlákna, obvykle získávaná z kancelářského papíru, poskytují pevnost a odolnost, zatímco krátká vlákna, často pocházející z novin nebo vlnité lepenky, přispívají k lepší formovatelnosti a flexibilitě produktu. Směs těchto vláken zajišťuje, že recyklovaná lepenka splňuje různé technické a estetické požadavky.

Návod na nastavení třídící a mlecí linky pro recyklaci papíru

Třídící a mlecí linka pro recyklaci papíru je klíčovým prvkem v procesu výroby papírové lepenky z recyklovaného materiálu. Správné nastavení těchto linek je zásadní pro efektivitu celého procesu, kvalitu konečného produktu a minimalizaci odpadu. Následující kroky popisují, jak by měla být linka optimálně nastavena pro dosažení těchto cílů:

 1. Příprava a třídění papírového odpadu:
  • Kontrola kvality surovin: Před zpracováním je důležité provést vizuální kontrolu sběrného materiálu, aby se odstranily nevhodné materiály, jako jsou plastové fólie, kovy nebo sklo, které mohou poškodit zařízení nebo ovlivnit kvalitu buničiny.
  • Třídění podle typu: Papír by měl být tříděn podle typu a kvality. Noviny, kancelářský papír a karton by měly být zpracovávány odděleně, aby se zajistila homogenita buničiny a efektivní recyklace.
 2. Mlecí proces:
  • Nastavení mlecího zařízení: Mlecí stroje by měly být nastaveny tak, aby odpovídaly specifikacím zpracovávaného papíru. To zahrnuje nastavení správného tlaku, rychlosti a velikosti síta, která určuje jemnost mletého materiálu.
  • Pravidelná údržba: Ostří a další části mlecího zařízení musí být pravidelně kontrolovány a udržovány, aby byla zajištěna jejich ostrost a efektivita.
 3. Deinkování a čištění:
  • Chemikálie pro deinkování: Vyberte správné chemikálie pro odstranění inkoustu na základě typu zpracovávaného papíru. Tento proces by měl být optimalizován pro maximální odstranění inkoustu při minimalizaci chemického odpadu.
  • Nastavení flotace a filtrace: Parametry flotačních a filtračních systémů by měly být nastaveny tak, aby efektivně odstraňovaly nečistoty a zajišťovaly vysokou čistotu buničiny.
 4. Formování lepenky:
  • Nastavení papírenského stroje: Vlhkost, teplota a rychlost běhu stroje by měly být nastaveny tak, aby odpovídaly požadované tloušťce a kvalitě lepenky. Kontrola rovnoměrnosti buničiny na síťovině je klíčová pro prevenci vad na hotovém produktu.
  • Sušení a finální úpravy: Parametry sušicího procesu, jako je teplota a rychlost sušení, musí být pečlivě regulovány, aby se zabránilo deformacím nebo poškození materiálu.
 5. Kontrola kvality:
  • Testování hotového produktu: Pravidelně testujte fyzikální vlastnosti vyrobené lepenky, jako jsou pevnost, tuhost a vlhkost, aby bylo zajištěno, že produkt splňuje všechny specifikace a standardy pro jeho další použití.

Správné nastavení třídící a mlecí linky je zásadní pro optimalizaci výrobního procesu a maximalizaci výnosů z recyklovaného papíru. Pravidelné monitorování a úpravy těchto nastavení, společně s technologickými inovacemi, přispívají k větší efektivitě a udržitelnosti průmyslu recyklace papíru.

Závěr

Třídící a mlecí linka v průmyslu recyklace papíru umožňuje efektivní využití recyklovaného materiálu pro výrobu kvalitní papírové lepenky. Díky moderním technologiím a postupům lze z odpadního papíru vytvářet nové produkty, čímž se uzavírá recyklační smyčka a podporuje se udržitelná produkce a spotřeba.

Klíčová slova:  , , , , , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®