Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

A closer look at the technology behind solar panels


Blíže k technologii za solárními panely

Solární panely jsou jednou z nejefektivnějších technologií využívajících obnovitelné zdroje energie. Na první pohled se zdají být velmi jednoduché – sklo, kov, kabely a černé desky – ale podrobnější pohled odhalí sofistikovanou technologii, která umožňuje přeměnit sluneční energii na elektrickou energii.

Solární buňky

Hlavní částí solárního panelu jsou solární buňky. Ty jsou v podstatě tenké desky, které obsahují polovodičový materiál jako křemík. Když dopadne na tenkou vrstvu polovodičového materiálu sluneční paprsek, fotony energie zachycené elektrony uvolní, což vytvoří proud elektronů. Hlavním úkolem solární buňky je absorbovat co nejvíce slunečního záření a poslat co nejvyšší proud elektronů. Moderní solární buňky jsou velmi efektivní a mohou přeměnit až 20% sluneční energie na elektřinu.

Vrstvy solární buňky

Solární buňka se skládá z několika vrstev. Nejvýznamnější vrstvou je aktivní vrstva, která obsahuje polovodičový materiál. Nad a pod ní jsou vrstvy kovu, které slouží jako elektrody. Ty jsou zodpovědné za sběr a přenos proudu elektronů. A konečně, solární buňka je pokryta vrstvou skla, které chrání její vnější stranu před poškozením a umožňuje propustit sluneční záření.

Konektory a kabely

Když je solární buňka vyráběna, elektrody jsou připojeny k kolektorům. Kolektory jsou kovové dráty, které slouží jako sběrače a přivádějí proud do vodičů. Kabely propojují solární buňky a přepravují elektrický proud do inverteru.

Invertor

Invertor je elektronické zařízení, které mění stejnosměrný (DC) proud vyrobený solárními panely na střídavý (AC) proud, který je použitelný pro domovní spotřebu. Invertor také reguluje množství energie, které přichází z panelů, aby se zabránilo přetížení a zničení systému.

Závěr

Solární panely jsou velmi sofistikovanou technologií, která umožňuje přeměnit sluneční energii na elektrickou energii. Zahrnují solární buňky, kolektory, kabely a inverter. Přestože může být nákladným investovat do solární technologie, může to být způsob, jak snížit náklady na energii v dlouhodobém měřítku.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.