VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Co je parní reforming zemního plynu?

Parní reforming zemního plynu je proces, který se používá k výrobě vodíku z zemního plynu, který obsahuje zejména metan. Parní reforming zemního plynu je nejběžnější metodou pro výrobu vodíku v průmyslu.

Proces parního reformingu zemního plynu zahrnuje několik kroků. Nejprve se zemní plyn (metan) smísí s vodní párou. Tato směs se pak vede do reaktoru, kde se ohřívá na vysokou teplotu (asi 700-1000 °C) a zároveň se přivádí kyslík z atmosféry nebo z čistého kyslíku. Při této teplotě reaguje metan v zemním plynu s vodní párou za vzniku vodíku a oxidu uhelnatého. Reakce probíhá pod vlivem katalyzátoru, obvykle niklu, který urychluje reakci a zvyšuje výtěžnost.

Vzniklý oxid uhelnatý se dále reaguje s vodní párou za vzniku dalšího množství vodíku a oxidu uhličitého. Tento proces se nazývá posun reakce a umožňuje maximalizovat výtěžnost vodíku. Při provádění parního reformingu se také produkují vedlejší produkty, jako jsou uhlovodíky, oxidy dusíku a oxidy siřičité.

Výhodou parního reformingu zemního plynu je, že zemní plyn je běžně dostupný a relativně levný, což umožňuje výrobu vodíku v průmyslovém měřítku. Nevýhodou je, že při procesu vznikají skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý, což znamená, že proces není úplně ekologicky šetrný. Avšak výhody parního reformingu zemního plynu z hlediska zdroje levného vodíku pro průmysl převyšují nevýhody a proces je široce používán v průmyslové výrobě vodíku.

Klíčová slova:  ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®