VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Co jsou TEG články?

TEG články (termoelektrické generátory) jsou zařízení, která umožňují přeměnu tepelné energie na elektrickou energii pomocí termoelektrického jevu známého jako Seebeckův efekt. Tyto články využívají vlastností některých materiálů, které jsou schopny generovat napětí při nerovnoměrném ohřevu, tedy při rozdílné teplotě na obou koncích materiálu.

TEG články jsou obvykle složeny z několika vrstev termoelektrických materiálů, jako jsou bismut tellurid (Bi2Te3) nebo olovo-telurid (PbTe), které jsou umístěny mezi dvěma keramickými deskami, které slouží jako tepelný izolátor. Když jsou oba konce článku vystaveny různým teplotám, termoelektrické materiály vytvoří elektrické napětí a v důsledku toho se vytvoří elektrický proud.

Účinnost TEG článků se obvykle pohybuje v rozmezí od několika procent do více než 10%. Maximální výkon, který může TEG článek vyrobit, závisí na mnoha faktorech, jako jsou teplotní rozdíl mezi oběma konci článku, velikost a počet vrstev termoelektrických materiálů a účinnost tepelného izolátoru. V praxi může výkon TEG článků být v řádu desítek wattů až několik stovek wattů.

TEG články se používají v mnoha aplikacích, jako jsou například generátory elektřiny pro kosmické sondy, termoelektrické chlazení, snímače teploty a další. V poslední době se také vyvíjejí nové technologie TEG článků s vylepšenou účinností a větším výkonem, které by mohly najít uplatnění v nových oblastech, jako jsou například hybridní elektromobily nebo vestavěné systémy pro získávání energie z tepla v průmyslu.

Klíčová slova:  , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®