VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Datacentra Google & energie

Google, jako jedna z největších technologických společností na světě, provozuje několik rozsáhlých datacenter, která zajišťují rychlý a spolehlivý přístup k jejich službám, jako je vyhledávání, Gmail a Google Cloud. Vzhledem k obrovskému množství energie, které datacentra spotřebovávají, je pro Google klíčové, aby byly co nejenergeticky účinné a udržitelné. V tomto článku se podíváme na některé inovace a strategie, které Google používá ve svých datacentrech, aby snížil svou energetickou náročnost a zároveň minimalizoval dopad na životní prostředí.

1. Energetická účinnost

Google se neustále snaží zvyšovat energetickou účinnost svých datacenter. Jedním z klíčových ukazatelů, které společnost sleduje, je Power Usage Effectiveness (PUE), který udává poměr celkové spotřebované energie vůči energii spotřebované IT zařízením. Google se snaží dosáhnout co nejnižšího PUE a díky inovacím a optimalizacím dosáhl průměrného PUE svých datacenter hodnoty 1,1, což je výrazně lepší než průmyslový průměr.

2. Chlazení

Tradiční datacentra využívají vzduchové chlazení, které může být energeticky náročné. Google se zaměřil na vývoj alternativních chladicích systémů, které snižují spotřebu energie a zároveň udržují optimální teplotu pro provoz zařízení:

  • V některých datacentrech využívá Google chlazení vodou z moře, jezer nebo řek, které prochází skrz chladicí zařízení a odvádí teplo.
  • Google také využívá technologii zpětného získávání tepla, která převádí tepelnou energii z chlazení zařízení na energii, která může být využita k vytápění kancelářských prostor nebo k ohřevu vody.

3. Obnovitelné zdroje energie

Google se zavázal k 100% využití energie z obnovitelných zdrojů ve svých datacentrech. Společnost investuje do solární a větrné energie, které zajišťují čistou a udržitelnou energii pro její provozy. Kromě toho Google uzavírá dlouhodobé smlouvy o nákupu energie (Power Purchase Agreements, PPA) s dodavateli obnovitelné energie, čímž podporuje výstavbu nových obnovitelných energetických projektů.

4. Inteligentní řízení energie

Google využívá umělou inteligenci (AI) a strojové učení k optimalizaci energetického managementu ve svých datacentrech. AI systémy analyzují velké množství dat z různých senzorů a zařízení a přizpůsobují chladicí systémy, vytápění a napájení tak, aby byly co nejúčinnější. Díky tomuto inteligentnímu řízení energie dokázal Google snížit spotřebu energie v chladicích systémech až o 40%.

5. Šetrné využití vodních zdrojů

Datacentra vyžadují vodu nejen pro chlazení, ale také pro hasení požárů a zajištění sanitárních potřeb. Google se snaží minimalizovat svou spotřebu vody a používá recyklaci, šetrné technologie a zavlažování s využitím dešťové vody, čímž šetří vzácné zdroje vodních zdrojů.

Závěr

Google je příkladem společnosti, která aktivně hledá způsoby, jak minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a snížit spotřebu energie ve svých datacentrech. Inovace v oblasti energetické účinnosti, chlazení, využití obnovitelných zdrojů energie, inteligentní řízení energie a šetrné využití vodních zdrojů ukazují, že i velké technologické společnosti mohou hrát klíčovou roli v přechodu k udržitelnějšímu energetickému modelu. Google se tímto způsobem stává inspirací pro další společnosti, které chtějí zlepšit svou energetickou účinnost a snížit svůj dopad na životní prostředí.

Klíčová slova:  , , , , , , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®