VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Emise skleníkových plynů

Emise skleníkových plynů jsou plyny, které jsou produkovány při spalování fosilních paliv a dalších průmyslových procesech, a které přispívají k globálnímu oteplování a změnám klimatu. Tyto plyny zahrnují především oxid uhličitý, methan, oxid dusičitý a fluorované uhlovodíky.

Oxid uhličitý (CO2) je nejvýznamnějším skleníkovým plynem a odpovídá za přibližně 76% celkových emisí skleníkových plynů z lidských zdrojů. CO2 se uvolňuje při spalování fosilních paliv, jako jsou uhlí, ropa a zemní plyn, a při dalších průmyslových procesech.

Methan (CH4) je druhým nejvýznamnějším skleníkovým plynem a odpovídá za přibližně 16% celkových emisí skleníkových plynů z lidských zdrojů. Methan se uvolňuje ze zemědělských a průmyslových činností, zemědělského chovu hospodářských zvířat, výroby odpadu a při těžbě a distribuci zemního plynu.

Oxid dusičitý (N2O) a fluorované uhlovodíky (F-gasy) jsou mnohem méně významné skleníkové plyny, ale stále přispívají k celkovým emisím skleníkových plynů. Oxid dusičitý se uvolňuje ze zemědělské a průmyslové činnosti a fluorované uhlovodíky se používají v různých průmyslových aplikacích, jako jsou chladicí kapaliny a izolační materiály.

Celkově jsou emise skleníkových plynů velkým problémem, který přispívá k globálnímu oteplování a změnám klimatu. Snížení emisí skleníkových plynů je důležité pro zachování životního prostředí a udržení stabilního klimatu na planetě.

Jaké země produkují nejvíce emisí skleníkových plynů?

Největšími producenty emisí skleníkových plynů jsou rozvinuté země, které mají vysokou úroveň průmyslové výroby, dopravy a energetického sektoru. Mezi největší producenty patří:

  1. Čína - jako největší producent emisí skleníkových plynů na světě, Čína vyprodukovala v roce 2020 28 % celkových emisí.
  2. Spojené státy americké - USA jsou druhým největším producentem emisí skleníkových plynů, s podílem přibližně 14 % celkových emisí.
  3. Indie - Indie patří mezi největší producenty emisí skleníkových plynů, přičemž v roce 2020 přispěla k celkovým emisím zhruba 7 %.
  4. Rusko - Rusko patří mezi největší producenty emisí skleníkových plynů, s podílem přibližně 5 % celkových emisí.
  5. Japonsko - Japonsko je jednou z největších ekonomik na světě a patří mezi největší producenty emisí skleníkových plynů, s podílem přibližně 3 % celkových emisí.

Mezi další významné producenty patří Brazílie, Německo, Korea, Írán a Kanada. Nicméně, je důležité poznamenat, že země s vysokými emisemi na obyvatele nemusí být nutně největšími producenty emisí skleníkových plynů.

Klíčová slova:  , , , , , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®