VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Google a výroba energie

V rámci globálního snahy o dekarbonizaci a vytvoření udržitelného energetického systému hraje Google klíčovou roli. Jako jeden z největších spotřebitelů energie na světě se společnost zaměřuje na výrobu a využívání energie, která je šetrná k životnímu prostředí. Tento článek představuje současné kroky Google v oblasti výroby a spotřeby energie.

1. Přechod na obnovitelné zdroje energie

Již v roce 2017 Google oznámil, že se mu podařilo dosáhnout 100% nákupu energie z obnovitelných zdrojů pro svou globální operaci, včetně všech svých datacenter a kanceláří. Toto úsilí bylo podpořeno nákupem energie z různých obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné farmy.

Společnost také hledá způsoby, jak se stát 24/7 uhlíkově neutrální. To znamená, že chce používat energii z obnovitelných zdrojů každou hodinu každého dne. To vyžaduje značné inovace v oblasti skladování energie a řízení poptávky, protože větrná a solární energie nejsou vždy k dispozici.

2. Energetická efektivita

Google nejenže se snaží o využívání obnovitelné energie, ale také o snižování své celkové spotřeby energie. Google používá pokročilé technologie a algoritmy pro zvýšení energetické efektivnosti svých datacenter, která jsou jednou z největších spotřeb energie. Například umělá inteligence je využívána k optimalizaci chlazení datových center, což významně snižuje spotřebu energie.

3. Podpora inovací v energetice

Google také investuje do výzkumu a vývoje nových technologií a řešení v oblasti energetiky. Například Google X, výzkumná divize Alphabet, mateřské společnosti Google, pracuje na několika projektech týkajících se energie, jako je projekt Malta, který se zabývá vývojem technologií pro dlouhodobé skladování energie.

V závěru, Google je jednou z předních společností, které ukazují, jak lze přizpůsobit podnikání tak, aby bylo v souladu s cíli udržitelnosti a ochrany klimatu. Společnost dělá značné pokroky nejen v oblasti obnovitelné energie, ale také v energetické efektivitě a inovacích.

Za zmínku stojí také snaha o transparentnost a sdílení svých postupů s ostatními. Google pravidelně publikuje své výsledky v oblasti udržitelnosti a sdílí své postupy, aby pomohl ostatním společnostem a organizacím přecházet na udržitelné způsoby provozu.

Přestože Google již učinil značné kroky směrem k udržitelnosti, společnost stále hledá další způsoby, jak snížit svůj dopad na životní prostředí. Například její cíl být do roku 2020 uhlíkově neutrální je ambiciózní, ale ukazuje odhodlání firmy pokračovat v inovacích a vedení v oblasti udržitelnosti.

Není pochyb o tom, že Google má díky své velikosti a technologickému know-how jedinečnou příležitost představit nové a inovativní způsoby využívání energie. Jak bude tato cesta pokračovat, je stále otázkou, ale je jisté, že Google bude nadále hrát klíčovou roli v transformaci našeho energetického systému.

Klíčová slova:  , , , , , , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®