VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) je mezinárodní projekt na výzkum termonukleární fúze, který je v současnosti budován v jihofrancouzském městě Cadarache. Cílem projektu je vytvořit první termonukleární fúzní reaktor, který by měl být schopen generovat vysoké množství čisté a bezpečné energie.

ITER je společným projektem mezi Evropskou unií, Čínou, Indií, Jižní Koreou, Japonskem, Ruskem a Spojenými státy. Je to největší spolupráce mezi národy v oblasti vědy a technologie v historii.

Reaktor ITER využívá termonukleární fúzi, což je proces, při kterém dochází k slučování atomových jader za vysokých teplot a tlaků, což uvolňuje velké množství energie. ITER bude využívat deuterium a tritium jako palivo. Tyto prvky jsou vodíkové izotopy, které jsou získatelné v dostatečném množství.

Cílem projektu je vytvořit dostatečně vysokou teplotu a tlak, aby mohlo docházet ke slučování atomových jader a následnému uvolňování energie. Reaktor má být schopen vyprodukovat desetkrát více energie, než kolik je nutné k jeho provozu. ITER by měl být schopen generovat výkon 500 MW, což je více než dostatečné množství energie k pokrytí potřeb průmyslu a domácností.

Hlavním cílem projektu je ověřit technologii termonukleární fúze, která by mohla být v budoucnu alternativou k současným zdrojům energie. Termonukleární fúze je čistý a nevytváří žádné škodlivé emise, což by mohlo být řešením pro současnou energetickou krizi.

Projekt ITER je velmi nákladný a technologicky náročný. Očekává se, že první plné provozní testy začnou v roce 2025 a plné provozní zkušební režimy budou zahájeny kolem roku 2035.

Klíčová slova:  , , , , ,

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®