VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Politika podpory solární energie v České republice

Podpora solární energie v České republice

Solární energie je jednou z nejčistších a nejúspornějších forem energie. Přináší mnoho výhod jako například nižší závislost na fosilních palivech, snižuje znečištění ovzduší a snižuje emise ostatních skleníkových plynů. V posledních letech se v České republice výrazně zvýšil zájem o solární energii a vláda se snaží ji podporovat různými opatřeními.

V roce 2005 byl v České republice zaveden zákon o obnovitelných zdrojích energie, který stanovil cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celkové produkci energie na 8 % do roku 2010. V roce 2017 se již podíl obnovitelných zdrojů energie v ČR pohyboval kolem 15 %. V rámci podpory solární energie byly zavedeny některé dotace a dotační programy.

Jedním z programů je solární bonus, který se vztahuje na instalace fotovoltaických panelů. Program začal platit v roce 2017 a jeho cílem je podpořit využívání solární energie v domácnostech. Pro získání bonusu musí být instalace fotovoltaických panelů umístěny na střechách budov a musí být připojeny k distribuční síti. Bonus je omezen na 50 000 Kč na instalaci.

Další formou podpory jsou dotace, které nabízí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Ty jsou určené pro zařízení, které využívají obnovitelné zdroje energie. V případě solární energie jsou dotace poskytovány na nákup a instalaci fotovoltaických panelů, solárních ohřívačů vody a na solární kolektory. Dotace se pohybuje v rozmezí od 15 % do 45 % z celkové investice.

Vláda také zavádí změny v oblasti legislativy, které mají snížit administrativní překážky při instalaci fotovoltaických panelů. Například od roku 2021 již nebude potřeba žádat o povolení pro instalaci fotovoltaických panelů s instalovaným výkonem do 10 kW. To usnadní instalaci panelů v domácnostech.

V České republice existuje také spousta nevládních organizací, které se snaží podporovat solární energii. Jednou z nich je Greenpeace, která pořádá různé akce a kampaně na podporu obnovitelných zdrojů energie a boj proti klimatickým změnám.

V závěru lze konstatovat, že v České republice jsou zavedeny různé programy a opatření, které mají podpořit využívání solární energie. Stále je však potřeba dělat víc a snižovat závislost na fosilních palivech. Pouze tak můžeme zajistit čistší a udržitelnější budoucnost pro naše potomky.

HTML příspěvku:

Podpora solární energie v České republice

Solární energie je jednou z nejčistších a nejúspornějších forem energie. Přináší mnoho výhod jako například snižuje závislost na fosilních palivech, snižuje znečištění a snižuje emise skleníkových plynů. V posledních letech se v České republice výrazně zvýšil zájem o solární energii a vláda se snaží ji podporovat různými opatřeními.

Jedním z programů je solární bonus a další formou podpory jsou dotace, které nabízí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Vláda také zavádí změny v oblasti legislativy, které mají snížit administrativní překážky při instalaci fotovoltaických panelů. V České republice existuje také spousta nevládních organizací, které se snaží podporovat solární energii.

V závěru lze konstatovat, že v České republice jsou zavedeny různé programy a opatření, které mají podpořit využívání solární energie. Pouze tak můžeme zajistit čistší a udržitelnější budoucnost pro naše potomky.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®