VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Regulace energetické účinnosti: Jak se na tom v Česku stavíme?

Regulace energetické účinnosti: Jak se na tom v Česku stavíme?

Energie je klíčovou součástí společnosti a dnes více než kdy jindy je důležité zajistit, aby byla využívána účinně a šetrně. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je regulace energetické účinnosti. Nicméně, jak se na tom v Česku aktuálně stavíme?

V roce 2018 byla v Česku přijata novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné obsahuje i opatření k regulaci energetické účinnosti. První z nich je povinnost každého vlastníka budovy zajistit průkaz energetické náročnosti (PEN) budovy při prodeji, pronájmu nebo výměně. Tento průkaz určuje, jak účinně je budova využívaná v energetickém smyslu.

Dále bylo zavedeno opatření, které stanovuje minimální energetickou náročnost nových budov a rekonstruovaných staveb. Novostavby a zásadně rekonstruované budovy musí splňovat požadavky na minimální energetickou náročnost definované podle jednotek kWh/m2 ročně. Tyto požadavky budou postupně zpřísňovány a platit budou i pro menší rekonstrukce.

Posledním opatřením, které bylo zavedeno pro regulaci energetické účinnosti, je systém národních cílů pro energetickou účinnost. Tyto cíle jsou určeny pro různé obory hospodářského a veřejného života a mají sloužit k celkovému snížení energetické náročnosti Česka. Tyto cíle jsou dobrovolné a jejich plnění je monitorováno vládním úřadem pro energetickou účinnost.

Jak se tedy česká regulace energetické účinnosti staví v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie? Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí je Česko v polovině tabulky, co se týče energetické účinnosti budov. V roce 2019 byla účinnost budov v Česku 57,6 bodů z celkového počtu 100 bodů. Nejvyšší účinnost měla Řecko a Německo, kde byla účinnost 88,4 a 84,8 bodu.

Celkově se tedy česká regulace energetické účinnosti snaží pomoci snížit energetické nároky a využít energii šetrněji. Avšak, aby bylo dosaženo vyšší míry energetické účinnosti, bude muset být tento proces ještě více podpořen investicemi a osvětou veřejnosti o výhodách energetické účinnosti.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®