VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Využití energetické recyklace v průmyslových procesech v Česku

Využití energetické recyklace v průmyslových procesech v Česku

Energetická recyklace je moderní technologií, kterou lze využít v průmyslových procesech k ekonomickému a ekologickému využití odpadů. V České republice se tato technologie stává stále populárnější. Vnitrostátně přijatým zákonem o odpadech se požaduje recyklace a využití až 70 % odpadů. Využití energetické recyklace přispívá k dosažení této mety.

Energetická recyklace v průmyslu se skládá z procesů využívající energii z odpadů, které by jinak byly likvidovány na skládkách nebo spalovnách. Může se využívat různých druhů energie, jako jsou elektrická energie, tepelná energie nebo kogenerační jednotky. Při energetické recyklaci se odpady zpracovávají a proměňují v energii. Tato energie se následně využívá k vytápění vody, topení nebo k pohonu strojů a zařízení.

V průmyslu se energetická recyklace využívá v mnoha oblastech, zejména v papírenském průmyslu, potravinářském průmyslu a chemickém průmyslu. Papírenský průmysl využívá zejména biomasu, která vzniká jako odpad při výrobě papíru a kartónu. Potravinářský průmysl využívá efektivně teplo, které vzniká při zpracování potravin. V chemickém průmyslu se využívají příměsi z odpadů, které se spalují v kogeneračních jednotkách.

Energetická recyklace má mnoho výhod. Průmyslové firmy jsou schopny snížit své náklady na energii a snížit znečištění životního prostředí. Díky tomu, že energetická recyklace využívá vlastní odpady, je možné snížit náklady na nakládání s odpadem a také snížit náklady na jeho odvoz.

V České republice se energetická recyklace stává stále populárnější. V průmyslu se při této technologii využívají různé zdroje energie, jako jsou biomasové paliva, spaliny z chemických procesů a další. Energetická recyklace je důležitým krokem k udržitelnému rozvoji a využívání zdrojů.

Zdroj: https://www.evropskelisty.cz/2020/04/ekonomika-a-doprava/vyuziti-energeticke-recyklace-v-prumyslovych-procesech/

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®