VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Využití obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivita v České republice

Využití obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivita v České republice

V posledních letech se stále více hovoří o využití obnovitelných zdrojů energie jako alternativě k fosilním palivům. Obnovitelné zdroje energie jsou zdroje, které nejsou omezeny časovými hranicemi ani množstvím. Patří sem například voda, vítr, slunce, geotermální energie a biomasa. Využití těchto zdrojů energie má mnoho výhod, jako je omezení emisí skleníkových plynů, snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a podpora ekonomického rozvoje regionů.

V České republice se obnovitelné zdroje energie využívají především v podobě biomasy a větrných elektráren. Podle posledních statistik Ministerstva průmyslu a obchodu tvořila v roce 2020 výroba energie z obnovitelných zdrojů 17,6 % celkové výroby elektřiny v ČR a 7,8 % celkové výroby tepla. Nejvíce využívaným obnovitelným zdrojem energie v ČR je biomasa, která v roce 2020 tvořila 81 % všech obnovitelných zdrojů energie. Následuje využití větrné energie, která tvořila 11 % a vodní energie s podílem 4 %.

Využití obnovitelných zdrojů energie má však i své nevýhody. Výroba energie z obnovitelných zdrojů je závislá na přírodě, a proto může být omezena například nepříznivými klimatickými podmínkami. Další nevýhodou je zvyšování nákladů na energetiku, které jsou spojeny s výstavbou a provozem zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie.

Efektivita využití obnovitelných zdrojů energie v České republice je stále dosti nízká v porovnání s jinými evropskými zeměmi. V průměru tvoří výroba energie z obnovitelných zdrojů 33 % celkové výroby elektřiny v Evropské unii. ČR tedy zaostává za průměrem EU. Navíc v posledních letech není výrobou energie z obnovitelných zdrojů dosahováno růstu. V roce 2018 byla produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů dokonce o 0,6 % nižší než v předchozím roce.

Vyzdvihnout však můžeme, že v poslední době se situace začala pomalu, ale jistě zlepšovat. V roce 2019 byla zahájena výstavba nové větrné elektrárny, která zvýší výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů o zhruba 26 %. Navíc je plánována výstavba nových zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie, jako jsou například solární elektrárny. Překážkou však stále bývá nízká účinnost výroby a přenosu energie, která je významnou překážkou dalšího rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie.

Využití obnovitelných zdrojů energie je určitě cestou správným směrem v boji proti klimatickým změnám a snižování závislosti na fosilních palivech. Česká republika stále zaostává za průměrem Evropské unie, ale má potenciál se dostat na stejnou úroveň. Potřebou je investování do moderních a efektivních technologií, které dokáží využívat obnovitelné zdroje energie co nejefektivněji.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®