Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Základy jaderné fyziky: rozdělení jader, fúze a štěpení atomy

Základy jaderné fyziky: rozdělení jader, fúze a štěpení atomů

Jaderná fyzika je vědním oborem, který se zabývá studiem atomových jader, jejich vlastností, chování a interakcí s jinými částicemi. Jedním z hlavních témat jaderné fyziky jsou procesy štěpení a fúze, které následně vedou ke vzniku jaderné energie.

Rozdělení jader

Jádra se dají rozdělit na dvě skupiny: lehká a těžká. Lehká jádra jsou tvořena pouze nukleony (tedy protony a neutrony) a mají obvykle méně než 20 nukleonů. Těžká jádra jsou naopak složitější a mají více než 20 nukleonů. Pro lehká jádra platí pravidlo, že jejich střed hmotnosti je menší než součet hmotností jednotlivých nukleonů, což znamená, že při jejich vytvoření dochází k uvolnění energie.

Fúze

Fúze je proces, při kterém dochází ke sloučení dvou lehkých jader za uvolnění velkého množství energie. Tento proces se běžně odehrává v jádrech hvězd, kde za pomoci velmi vysokých teplot a tlaků dochází k fúzi vodíkových jader a následnému vytvoření helia. Fúze se v současnosti snaží využít jako zdroj čisté a téměř nevyčerpatelné jaderné energie.

Štěpení atomů

Štěpení atomů naopak spočívá v rozštěpení těžkého jádra (např. uranu či plutonia) za využití neutronu. Během tohoto procesu dochází také k uvolnění velkého množství energie. Právě díky štěpení atomů bylo možné vyrobit první jadernou zbraň, avšak tato metoda je velmi riziková a může mít závažné důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí.

Závěr

Jaderná fyzika je oborem, který nám umožňuje lépe porozumět fungování atomových jader a jaderných procesů. Díky této vědní disciplíně jsme schopni využívat jadernou energii jako zdroj elektrické energie, avšak zároveň bychom měli být obezřetní při využívání rizikových metod, jako je například štěpení atomů.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.