VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Zelená energie a její účinnost v Česku

Zelená energie: Jak účinně využíváme obnovitelné zdroje v Česku?

V posledních letech se stále více mluví o zelené energii jako o budoucnosti energetiky. Zelená energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce, vítr, biomasa nebo voda. V Česku máme bohaté zdroje obnovitelných zdrojů energie a postupně se snažíme využívat čistší a udržitelnější způsoby produkce elektřiny.

Solární energie je jedním z nejčastěji používaných zdrojů zelené energie v Česku. Elektrickou energii získáváme ze slunečního záření pomocí fotovoltaických panelů. Podle statistiky ARES, v roce 2019 se vyrobilo přes 4 TWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, přičemž solární energie je zodpovědná za více než polovinu této produkce.

Dalším významným zdrojem zelené energie jsou větrné turbíny, které využívají energii větru ke generování elektřiny. V Česku je momentálně nainstalováno více než 200 větrných turbín. V roce 2019 byla větrná energie druhým největším zdrojem elektřiny z obnovitelných zdrojů s produkovanými 1,4 TWh.

Využíváme také energii z vody, konkrétně z vodních elektráren. Ty jsou umístěny na různých tocích vod a využívají hydraulickou energii k výrobě elektřiny. Vodní energie v roce 2019 zajišťovala více než čtvrtinu celkového množství obnovitelné elektrické energie.

Na území České republiky se využívá také biomasa, jako jsou například dřevo, sláma nebo biologické odpady. Elektrickou energii z biomasy můžeme vyrábět prostřednictvím spalování a získávání bioplynu. V roce 2019 tvořila biomasa 13 % z celkové produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Pro dosažení udržitelné energetiky se Česko snaží rozvíjet a podporovat projekty v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. V roce 2019 byla přijata nová energetická koncepce, která plánuje větší přechod k obnovitelným zdrojům. Státní podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů se také zvýšila, což by mělo podpořit další rozvoj zelené energie v Česku.

Je tedy třeba pokračovat v podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, nejen z důvodů ochrany životního prostředí, ale také z hlediska udržitelnosti energetického sektoru a zabezpečení naší energetické soběstačnosti.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®