VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Zemní plyn a jeho dopad na změnu klimatu – přehled a důsledky

Zemní plyn a jeho dopad na změnu klimatu - přehled a důsledky

Zemní plyn je fosilní palivo, které v posledních desetiletích zaznamenalo významný nárůst využívání po celém světě. Jeho využití v energetice, dopravě a průmyslu přináší řadu ekonomických výhod, ovšem má také negativní dopad na životní prostředí a klima.

Zemní plyn se skládá především z methanu, který je významným skleníkovým plynem. Skleníkové plyny přispívají k zvyšování průměrné teploty Země a globálnímu oteplování. Methan má větší ohřívací potenciál než oxid uhličitý, tedy je schopen způsobit vyšší zvýšení teploty při menším množství emisí.

V Česku je zemní plyn využíván především v teplárenství a domácnostech, kde slouží jako zdroj tepla. V posledních letech dochází k nárůstu využívání zemního plynu v dopravě, kde je využíván jako palivo pro vozidla s pohonem CNG (stlačený zemní plyn).

Během těžby zemního plynu jsou v atmosféru vypouštěny metody s přímým či nepřímým skleníkovým efektem. Metody s přímým efektem jsou spojeny s neodkladnými úniky plynu ze vrtů, potrubí a skladovacích zařízení. Metody s nepřímým efektem jsou spojeny s využíváním energie pro provoz těžebních zařízení a čerpání, následné zpracování, dopravu a distribuci plynu.

Kromě negativního dopadu na klima zemní plyn také představuje riziko pro zdraví člověka a ekosystém. Proces těžby může mít vliv na kvalitu vody a krajiny, což může mít dopad na zdraví a výskyt různých chorob u lidí a zvířat.

V souvislosti s bojem proti změně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů po celém světě se uvažuje o postupné odchylce od fosilních paliv jako je zemní plyn. Pro Českou republiku je důležité, aby se zaměřila na výstavbu obnovitelných zdrojů energie, efektivním využívání energie a snižování spotřeby fosilních paliv.

Zemní plyn je důležitý zdroj energie pro naše hospodářství, ovšem v důsledku jeho negativního dopadu na klima a zdraví je nutné se postupně připravovat na jeho doplnění a následném snižování jeho využití. Prostřednictvím podpory obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí fosilních paliv můžeme výrazně přispět k ochraně klimatu a zdraví naší planety.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®