VyrobaEnergie.cz

Výroba energie: nové trendy a inovace

Zadejte hledaný výraz

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se zeptat níže nebo zadat, co hledáte!

Elektrolytická výroba vodíku

Elektrolytická výroba vodíku je proces, při kterém se využívá elektřina k rozkladu vody na vodík a kyslík. Proces zahrnuje umístění dvou elektrod, kladné a záporné, do vodného roztoku, který obsahuje elektrolyt, například hydroxid draselný nebo hydroxid sodný. Elektrolyzační proces je založen na pohybu iontů vody, které se rozloží na kyslík a vodík, který se ukládá na elektrodě.

V elektrolytickém procesu je kladná elektroda (+) umístěna v blízkosti záporné elektrody (-) a obě elektrody jsou ponořeny do vodného roztoku elektrolytu. Připojením napětí na elektrody se začnou vyskytovat elektrochemické reakce. Na kladné elektrodě probíhá oxidace kyslíku a uvolňují se elektrony, které putují přes vnější obvod na zápornou elektrodu. Na záporné elektrodě dochází k redukci vodíkových iontů, kde se elektrony a protony spojují a vytvářejí se molekuly vodíku.

Z reakce vzniká vodík ve formě plynu na záporné elektrodě a kyslík ve formě plynu na kladné elektrodě. Kyslík je v tomto procesu také zdrojem oxidu uhličitého, který může být uvolněn do atmosféry. Výsledkem je čistý vodík, který lze použít jako palivo pro vodíková palivová články nebo pro různé průmyslové procesy.

Elektrolytická výroba vodíku má několik výhod, včetně toho, že proces lze provádět s vodou, což je levný a obnovitelný zdroj surovin. Nevýhodou je, že pro provoz elektrolytického procesu je potřeba dodat elektřinu, což může být nákladné a může být zdrojem skleníkových plynů, pokud se elektřina nezíská z obnovitelných zdrojů. Nicméně elektrolytická výroba vodíku se stává stále více atraktivní díky rozvoji obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, a může hrát důležitou roli v budoucnosti udržitelného hospodaření.

Klíčová slova:  

Abyste mohli přidat komentář, musíte být přihlášeni.

s2Member®